Om oss

Mhub är Sveriges ledande partner för automatiserade medieköp.

Marknadsportalen är ditt dagliga verktyg för att skapa original och kampanjer i såväl traditionella medier som online.
Vi stödjer fastighetsmäklare, HR-, informations- och marknadsavdelningar inom näringslivet, statliga myndigheter, kommuner och regioner med smarta tjänster som gör kommunikationen enkel, effektiv och ekonomisk att hantera.


2020 byter vi namn från Timecut till Mhub SaaS AB för att spegla vår inriktning på den kompletta Marknadsportalen med teknologi som verktyg för effektiv hantering av kommunikation. Vi är ca 18 medarbetare som omsätter 150 Mkr i Sverige och i övriga Norden.
Våra kunder skapar och köper onlinemedier och traditionella medier vid 350.000 tillfällen under 2019. REKORD! Se mer under ”Kunder” om vilka typer av verksamheter som använder våra tjänster.